Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?2. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?3. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
4. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

5. Bu nişan nəyi bildirir?
6. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

7. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

8. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?9. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
10. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?